• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

รางวัลโครงการวิจัยละมั่งหลอดแก้ว

อีกวันแห่งความภูมิใจของทีมงานวิจัยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับรางวัลโครงการวิจัยละมั่งหลอดแก้ว ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น สาขาเกษตร จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดร. อัมพิกา ทองภักดี หัวหน้าโครงการในนามทีมงาน ขึ้นเวทีรับรางวัลจาก ดร. สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว. กระทรวงการต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพร จิตมิตรภาพ เลขาธิการ วช. ศาสตราจารย์ สกล พันธ์ุยิ้ม กรรมการผู้พิจารณารางวัล และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดี ณ งานวันนักประดิษฐ์ 2556 ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือ สนับสนุนงานทั้งทางตรงและทางอ้อมครับ รางวัลนี้เป็นขององค์การสวนสัตว์และพันธมิตรทางวิชาการทั้งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Smithsonian"s Conservation Biology Institute, USA. AgResearch, New Zealand. คณะทำงานขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความสำเร็จนี้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานนามละมั่งหลอดแก้ว ตัวแรกของโลก "โรหิสรัตน์"

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร