• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ขอเชิญเข้าร่วมงาน ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง “การเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ด อีเห็น เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง

“การเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ด อีเห็น เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการวิจัย การเลี้ยงชะมดเช็ดจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสู่ภาคเกษตรกรรม

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่ วันที่ 24 - 26 มกราคม 2556

โดยในการฝึกอบรม ท่านจะได้พบกับ วิทยากร ผู้้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ สัตว์กลุ่มชะมดเช็ด และอีเห็น จำนวนมากมาย

พร้อมร่วมตอบคำถามคาใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงชะมดเช็ด และเยี่ยมชมแหล่งเพาะพันธุ์ชะมดเช็ดที่ สามารถเพาะเลี้ยงชะมดเช็ดได้เยอะที่สุดในประเทศ

งานนี้ฟรีตลอดงาน

ผู้สนใจสามารถ download รายละเอียดพร้อมกำหนดการได้ที่ไฟล์ PDF แนบท้ายบทความนี้

 

สอมถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจารุณี ไชยชนะ คุณธีรพงศ์ ณะกาศ คุณรุ่งลาวัลย์ แสงสุริย์

โทรศัพท์ 053-222479 โทรสาร 053-222479 ต่อ 18 หรือ e-mail: civetcmzoo@hotmail.com

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร