• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

บริษัท กรีนสปอต จำกัด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำมาสคอท

บริษัท  กรีนสปอต  จำกัด ซึ่งเป็น ผู้ผลิตน้ำนมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ วีซอย และเครื่องดื่ม กรีนสปอต เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย  ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำมาสคอทตัวสัตว์ จำนวน  ๑๒ ตัว งบประมาณ  ๒๔๐,๐๐๐  บาท ให้กับสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ ประกอบด้วย

๑. สวนสัตว์ดุสิต

๒. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

๓. สวนสัตว์เชียงใหม่

๔. สวนสัตว์นครราชสีมา

๕. สวนสัตว์สงขลา

๖. อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี

องค์การ สวนสัตว์  ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้การสนับสนุน การจัดกิจกรรมของ  สวนสัตว์  ทำให้ภาพลักษณ์ของสวนสัตว์  สื่อถึงความเป็นสวนสัตว์ เป็นการส่งเสริมการตลาด ให้กับสวนสัตว์

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร