• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ท่องเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยสื่อเทคโนโลยี แอพพลิชั่น (แท็บเลต)

ท่องเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยสื่อเทคโนโลยี

แอพพลิชั่น (แท็บเลต)

นาย ธนภัทร พงษ์ภมร ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่าสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรม และการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริษัท CoderPoster Pte Ltd และบริษัท Rockmoon Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์ ได้เปิดตัวโครงการห้องเรียนแห่งอนาคต (Classroom of the Future) ขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่ผ่าน

แท็บ เลต และร่วมกันพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัด เชียงใหม่โดยความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียน คณะครู คณาจารย์ นักวิชาการทางด้านการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสวนสัตว์เชียงใหม่

โครงการ ห้องเรียนแห่งอนาคต จะมีการจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “เทคโนโลยีกับการศึกษาสมัยใหม่ผ่าน Mobile Learning” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สวนสัตว์เชียงใหม่ เวลา

09.00-12.00 น. และเวลา 10.00-16.30 น. มีการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามการเรียนรู้นอกสถานที่ผ่านแอพพลิเคชั่นบน แท็บเลต ในหัวข้อ “Chiang Mai Zoo iTrail

Competition(เชียงใหม่   ซู ไอเทรล คอมพิติชั่น)” ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน จะมีการมอบรางวัล และ ใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่เช้าร่วมแข่งขัน ณ ลานกิจกรรม สวน

สัตว์เชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555

พร้อมที่จะเปิดโลกการเรียนรู้ ห้องเรียนแห่งอนาคตที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยแอพพลิเคชั่นบนแท็บเลตกันรึยังคะ.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ 053-221179, 053-358116 และ www.chiangmaizoo.com ทุกวันในเวลาราชการ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร