• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบประชุมทางไกลระยะที่ ๒

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบประชุมทางไกลระยะที่ ๒ งบประมาณ ๖,๒๕๐,๐๐๐.-บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร