• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคาจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่งอาหารแห้งและอาหารสด สวนอาหารเคียงบึง จำนวน 4 ประเภท ครั้งที่ 3

ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา

เรื่อง สอบราคาจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่งอาหารแห้งและอาหารสด สวนอาหารเคียงบึง จำนวน 4  ประเภท  ครั้งที่ 3

ประจำปีงบประมาณ 2557

 

สวนสัตว์นครราชสีมา    สังกัดองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์   มี

ความประสงค์จะทำการสอบราคา  จัดหาผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่งอาหารแห้งและอาหารสด ของสวนอาหารเคียงบึง จำนวน 4 ประเภท ประจำปีงบประมาณ   2557    ดังรายละเอียด

1.ประเภทผลิตภัณฑ์สัตว์และอาหารแปรรูป จำนวน 63 รายการ

2.ประเภทผักและผลไม้ จำนวน 58 รายการ

3.ประเภทวัสดุเครื่องปรุงและอาหารแห้ง จำนวน 54 รายการ

4.ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและเบ็ดเตล็ด จำนวน 20  รายการ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร