• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

องค์การสวนสัตว์ส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสมาคมสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 20

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมประจำปีของสมาคมสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ South East Asian Zoos Association : SEAZA (20 th SEAZA Conference 2012) ณ สวนสัตว์ไทปิง รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2555

สมาคมสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : SEAZA เป็นการรวมกลุ่มกันของสวนสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการให้ความรู้แก่สาธารณะชน กระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรวมถึงการให้ความสำคัญต่อคุณค่าของสัตว์ป่า

สมาคมสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : SEAZA มีการจัดประชุมขึ้นทุกปี โดยในปีนี้งานจะจัดขึ้น ณ สวนสัตว์ไทปิง รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2555 ภายใต้หัวข้อ “การเป็นสวนสัตว์ระดับโลก เราพร้อมแล้วหรือยัง ? ” (World Class Zoo Accreditation : Are we ready ? ) ภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของสวนสัตว์ที่เป็นสมาชิก รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละสวนสัตว์ ที่สอดคล้องกับหัวข้อการจัดงาน ซึ่งในปีนี้ ทางองค์การสวนสัตว์ ส่งผลงานทางวิชาการทั้งสิ้น 13 เรื่อง เช่น การผลิต และการย้ายฝากตัวอ่อนละมั่งหลอดแก้วสู่แม่ตัวรับ การอนุรักษ์เต่าบกในสวนสัตว์เชียงใหม่ และ แผนรับมือสถานการณ์พิบัติภัยน้ำท่วมขององค์การสวนสัตว์ เป็นต้น

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร