• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์ขอนแก่นเปิดบริการแล้ว

สวน สัตว์ขอนแก่น  สวนสัตว์แห่งที่เจ็ดขององค์การสวนสัตว์ พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว ในวันแม่แห่งชาติ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖) เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ  และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า และพันธุ์พืชแห่งใหม่ของภาคอีสานตอนบน

 

นาย เทวินทร์  รัตนะวงศวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์แห่งที่เจ็ดขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถ ซึ่งทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๑ พรรษา ในปี ๒๕๕๖ นี้ โดยความโดดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้คือ สวนสัตว์ตั้งอยู่บนภูเขาสวนกวาง บนความสูงกว่า ๖๐๐ เมตร  จากระดับน้ำทะเล พื้นที่สวนสัตว์แบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนด้านบนภูเขาซึ่งเป็นส่วนให้การศึกษา (EDUCATION ZONE) เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ พักแรม ตั้งแคมป์ และส่วนด้านล่างเป็นส่วนจัดแสดงสัตว์ (ZOO ZONE) ที่ มีการรวบรวมพันธุ์สัตว์ทั้งไทย และต่างประเทศกว่า ๕๐ ชนิด โดยเฉพาะเป็นแหล่งรวบรวมสัตว์ตระกูลกวางหลากหลายชนิดที่สุด ซึ่งหวังให้เป็น LAND OF THE DEER ของภาคอีสานต่อไป ด้านจุดชมวิว นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับบรรยากาศของจังหวัดขอนแก่น และอุดรธานีในแบบมุมสูง ที่ความสูงกว่า ๑๐ เมตร บนสะพานชมสัตว์ (SKY WALK) ที่ ทอดผ่านส่วนแสดงสัตว์แอฟริกา อีกยังได้พบกับกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายที่รอให้นักท่องเที่ยวได้มา สัมผัส โดยทางองค์การสวนสัตว์มุ่งหวังให้สวนสัตว์ขอนแก่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยว กับสัตว์ป่า และพันธุ์พืชแหล่งใหม่ในภาคอีสานตอนบน ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไทย และประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร