• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์อุบลราชนีเตรียมความเปิดให้บริการ

สวนสัตว์อุบลราชธานี  มี กำหนดเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยหวังให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษาสัตว์ป่า และธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในภาคอีสานตอนล่าง  

 

นายสัญชัย  จุล มนต์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สวนสัตว์อุบลราชธานี อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมทั้งด้านส่วนจัดแสดงสัตว์  ลาน จอดรถ ศูนย์อาหาร ห้องสุขา และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อเป็นการเตรียมรองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งในช่วงนี้สวนสัตว์อยู่ในระหว่างการรับสัตว์เข้าพื้นที่ เพื่อเตรียมสัตว์ให้มีความพร้อมสำหรับปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของส่วน แสดง นอกจากนี้สวนสัตว์อุบลราชธานียังได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันมีการกำหนดเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในสวนสัตว์ด้วย โดยมีจุดมุ่งหมายให้สวนสัตว์อุบลราชธานีเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งเรื่องสัตว์ ป่า และพันธุ์พืชที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานตอนล่าง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร