• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

โครงการวาดภาพบนกำแพง “สรรค์ศิลป์ สาราสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต”

โครงการวาดภาพบนกำแพง

“สรรค์ศิลป์ สาราสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต”

 

กำแพงด้านประตูอู่ทองของสวนสัตว์ดุสิตให้มีความสวยสดงดงาม เป็นที่ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาชมความงดงามของสัตว์ต่างๆ ในสวนสัตว์ดุสิต

 

องค์การสวนสัตว์ มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ทุกเพศทุกวัย สนใจมาเที่ยวชมสวนสัตว์ในภาพลักษณ์ที่เป็นสากลให้มากขึ้นและเพื่อเป็นการปลูกฝังทัศนคติ เตือนใจให้เยาวชนและประชาชนอนุรักษ์ รักสัตว์ องค์การสวนสัตว์จึงได้จัดโครงการวาดภาพบนกำแพง ซึ่งจะเริ่มที่สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานครใช้ชื่องานว่า"สรรค์ศิลป์ สาราสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต" โดยการสร้างส่วนร่วมทางสังคมภาคประชาชนและภาคเอกชน ด้วยการเชิญผู้มีเกียรติ อาทิ ศิลปินวาดภาพ ดาราที่มีชื่อเสียง ตลอดจนผู้ที่เป็นที่รู้จักในสังคมที่มีภาพลักษณ์ดี และ เยาวชนจากสถาบันการศึกษาที่มีความชำนาญด้านการวาดภาพ พร้อมใจกันมาร่วมสร้างสรรค์ วาดศิลปะบนกำแพงสวนสัตว์ดุสิตในแนวทางการอนุรักษ์สัตว์ตามจินตนาการอิสระที่แต่ละกลุ่มจะแสดงออกให้มีสีสันสดใสสวยงาม ซึ่งจะสร้างความตื่นตา ตื่นใจ แก่ชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนสัตว์ดุสิต

โดยมีวัตถุประสงค์

1.  เพื่อตกแต่งกำแพงด้านประตูอู่ทองของสวนสัตว์ดุสิตให้มีความสวยสดงดงาม เป็นที่โดดเด่น น่าสนใจ เป็นที่ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมความงดงามของสัตว์ต่างๆ ในสวนสัตว์ดุสิต

2.  เพื่อให้ภาคองค์การ องค์กร ประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์

3.  เพื่อประชาสัมพันธ์สัตว์ต่างๆภายในสวนสัตว์ให้เป็นที่น่าสนใจ โดยผ่านงานศิลปะภาพวาดบนกำแพง

4.  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนสัตว์ดุสิต

 

ดังนั้นจึงเชิญศิลปินและนักศึกษาจากสถาบันการศิลปะมาร่วมวาดภาพ ดังนี้

1.  ศิลปินนักวาดภาพ

2.  ศิลปินดารานักแสดง

3.  ศิลปิน ผู้สื่อข่าว / สื่อมวลชน

4.  นักเรียน ผู้ชนะการประกวดวาดภาพ

 

สถานที่จัดกิจกรรมวาดภาพ

ประตูทางเข้าสวนสัตว์ดุสิต บนกำแพงด้านถนนอู่ทองใน จำนวน 30 ช่อง

 

โดยมีผู้สนับสนุนกิจกรรมดังนี้

1.  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2.  กรุงเทพมหานคร

3.  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

4.  บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

5.  ค่ายละคร ค่ายภาพยนต์ไทย

6.  มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอื่นๆ

 

กำหนดการวาดภาพระบายสีบนกำแพง คือ

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555 เวลา 08.00 -  ๑๗.๐๐ น.

 

หลักเกณฑ์

1. วาดภาพ หัวข้อ “สรรค์ศิลป์ สาราสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต” บนกำแพงสวนสัตว์ดุสิต ด้านถนนอู่ทองใน โดยช่องวาดภาพมีขนาด (ยาว) 2.80 เมตร x (สูง) 1.53 เมตร

2.  ผู้ที่ได้รับเชิญแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้กำหนดประเภทและชนิดของสัตว์เอง

3.  ให้นำเสนอผลงานออกแบบที่จะนำไปเขียนที่กำแพงลงบนกระดาษวาดเขียนขนาด A3 เพื่อพิจารณาล่วงหน้า ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

๑. สำนักพัฒนาธุรกิจ  องค์การสวนสัตว์  โทรศัพท์  0 2282 7111 ต่อ 177 / 154

๒. สวนสัตว์ดุสิต   โทรศัพท์ 0 2281 2000   โทรสาร 0 2282 9245

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร