• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาจ้างจัดหาผู้ดำเนินการโครงการแนวคิดสร้างสรรค์หลักของการรณรงค์ ฯลฯ

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดหาผู้ดำเนินการโครงการแนวคิดสร้างสรรค์หลักของการรณรงค์ (Campaign Idea) “The Best Zoo (Fun) experience in Asia” สวนสัตว์ที่ดีและสนุกที่สุด งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ที่องค์การสวนสัตว์กำหนด

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร