• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ภายในสวนสัตว์ดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สวนสัตว์ดุสิต มีควาปมระสงค์จะดำเนินการจ้างปรับปรุงพื้นผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ภายในสวนสัตว์ดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้นำ TOR และร่างเอกสารประกวดราคา ลงเซ้บไซด์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ เป็นเวลา 3 วัน กำหนดตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 โดยมีเอกสารแนบดังต่อไปนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร