• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

แถลงข่าว เปิดรับสมาชิกใหม่ สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สวนสัตว์ดุสิต มีการจัดแถลงข่าว เปิดรับสมาชิกใหม่ สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยมี นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าว พร้อมด้วยคณะคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ และคณะผู้บริหารองค์การสวนสัตว์  แขกผู้มีเกียรติ และคณะสื่อมวลชน มาร่วมงานในวันนี้

สำหรับการจัดงานแถลงข่าวเปิดรับสมาชิกใหม่สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนั้นวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อกระจายข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ถึงสมาชิกและบุคคลที่มีความสนใจ และมีจิตใจเมตตาในการช่วยเหลือและอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อเปิดทำการรับสมัครสมาชิกสโมสร ฯ หลังจากงดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จึงทำให้ขาดการสานต่อกับสมาชิกที่มีอยู่เดิม เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์องค์การสวนสัตว์ คือการ “เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าระดับสากล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนาสวนสัตว์อย่างยั่งยืนของสมาชิกสโมสร

“องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอมอบโอกาสแห่งความภาคภูมิใจและสิทธิพิเศษ  ให้แก่ท่านผู้ที่รักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ เพียงการสมัครเป็นสมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ก็จะทำให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์ที่มีคุณค่ามากมาย รวมถึงเป็นผู้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่า การจัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และมีส่วนร่วมพัฒนาสวนสัตว์ไทยให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับประเทศไทยอีกด้วย รายได้จากท่านสมาชิก จะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ในสวนสัตว์ทุกแห่งในความดูแลขององค์การสวนสัตว์ ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร