• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศ ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาจ้างขุดลอกฝายหนองตะนา ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

องค์การสวนสัตว์ โดยสวนสัตว์ขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สวนสัตว์” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างขุดลอกฝายหนองตะนา ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น  ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ ๘  ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น มีราคากลางงานก่อสร้าง ๒๐,๑๑๐,๓๓๕.๑๐ บาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร