• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานที่ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานที่ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

เป็นเวลา 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

ผู้สนใจซื้อเอกสารได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์เชียงใหม่ ในราคาชุดละ 500.- บาท

ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร