• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศองค์การสัตว์ แต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

องค์การสวนสัตว์ ได้ดำเนินการกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ บัดนี้ การสรรหาได้แล้วเสร็จตามกระบวนการที่การคลังกำหนด โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ และกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้คัดเลือกให้ นายสัญชัย จุลมนต์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร