• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นิทรรศการวันงูโลก

นิทรรศการวันงูโลก

  ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการวันงูโลกภายในวันที่ 14,15,16 กรกฎาคม 2555 ณ ส่วนจัดแสดงสัตว์เลื่อยคลาน ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ในช่วงวันดังกล่าว มาชมนิทัศการความรู้ที่เกี่ยวกับงู สายพันธ์ต่าง ๆ ทั่วโลก

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร