• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาจ้างออกแบบและจัดทำใบปลิวและโบรชัวร์

ประกาศสอบราคาจ้างออกแบบและจัดทำใบปลิวและโบรชัวร์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างออกแบบและจัดทำใบปลิวและโบรชัวร์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

1. ออกแบบสื่อโบรชัวร์และใบปลิว สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

2. จัดพิมพ์ ใบปลิว ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี 2 หน้า กระดาษปอนด์ 80 แกรม จำนวน 100,000 ใบ

3. จัดพิมพ์ ใบปลิว ขนาด F14 พิมพ์ 4 สี 2 หน้า กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม จำนวน 80,000 ใบ

..สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่เอกสารแนบ..

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร