• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการระบบฐานข้อมูล Core Business Function ระยะที่ ๒

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการระบบฐานข้อมูล Core Business Function ระยะที่ ๒ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ที่องค์การสวนสัตว์กำหนด

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร