• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ รายการพัฒนาเว็บไซต์องค์การสวนสัตว์

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ รายการพัฒนาเว็บไซต์องค์การสวนสัตว์ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ที่องค์การสวนสัตว์กำหนด

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร