• สวนสัตว์ดุสิต
 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
 • สวนสัตว์เชียงใหม่
 • สวนสัตว์นครราชสีมา
 • สวนสัตว์สงขลา
 • สวนสัตว์อุบลราชธานี
 • สวนสัตว์ขอนแก่น
 • คชอาณาจักร

ขอเชิญประกวดภาพถ่าย “เที่ยวสวนสัตว์สงขลาอย่างสุนทรีย์”

ขอเชิญนักถ่ายภาพทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพร่วมส่งภาพทิวทัศน์และภาพสัตว์ที่ถ่ายภายในสวนสัตว์สงขลา  ประกวดภายใต้โครงการ  “เที่ยวสวนสัตว์สงขลาอย่างสุนทรีย์”  แบ่งออกเป็น  3  หัวข้อ  คือ

            1.  มนต์เสน่ห์ของสวนน้ำ

            2.  ลีลาสัตว์ป่า

            3.  HAPPY SONGKHLA ZOO

            หัวข้อละ  3  รางวัล

            รางวัลที่ 1   เงินรางวัล                 10,000           บาท     พร้อมถ้วยรางวัล

            รางวัลที่ 2   เงินรางวัล                  7,000           บาท     พร้อมถ้วยรางวัล

            รางวัลที่ 3   เงินรางวัล                  5,000           บาท     พร้อมถ้วยรางวัล

             

      2.กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากสวนสัตว์สงขลา  ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2555  ถึงวันที่ 15 กันยายน 2555  เท่านั้น  ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล  ภายใต้หัวข้อที่กำหนดให้  ผู้ส่งภาพประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพทั้ง 3 หัวข้อ หัวข้อละไม่เกิน 10 ภาพ  แต่ในการคัดรางวัลผู้ส่งภาพท่านเดียวกันจะได้รางวัลสูงสุดแค่รางวัลเดียวในแต่ละหัวข้อ
 2. ผู้มีสิทธิส่งเข้าประกวดเป็นประชาชนทั่วไป  ช่างภาพสมัครเล่น  และช่างภาพมืออาชีพ  พนักงาน / ลูกจ้าง ของสวนสัตว์สงขลา  และคณะกรรมการการตัดสินไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายดิจิตอล  มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า  6  ล้านพิกเซล
 4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตนเอง  ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวดและภาพที่ส่งมานั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน
 5. ผู้ร่วมประกวดภาพถ่าย สามารถเข้ามาถ่ายภาพได้ตามเวลาปกติที่สวนสัตว์ฯ เปิดบริการเท่านั้น
 6. สามารถปรับสี  ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้  เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องแลดูเป็นธรรมชาติเหมือนถ่ายภาพปกติ  ไม่ตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง
 7. ส่งภาพเป็นภาพสี  ขนาด  8 x 10  นิ้ว หรือ ขนาด 8 x 12 นิ้ว   ติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 10 x 12 นิ้ว หรือ ขนาด 10 x 14 นิ้ว  ด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ด  เขียนชื่อและนามสกุลผู้ถ่าย  ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์  อีเมล  ลำดับภาพ  ชื่อภาพให้ครบถ้วนสมบูรณ์  พร้อมส่งไฟล์โดยบันทึกลงแผ่นซีดี
 8. ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพ สวนสัตว์สงขลามีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ได้  โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่เจ้าของภาพ  ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่นซีดีและภาพสีคืน
 9. การประกวดทุกประเภท  คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน  และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

 

สำหรับผู้ที่เข้ามาถ่ายภาพโครงการประกวดภาพถ่าย  “เที่ยวสวนสัตว์สงขลาอย่างสุนทรีย์”  ต้องจ่ายค่าบัตรผ่านประตูสวนสัตว์ฯ ตามปกติ  (ผู้ใหญ่ 70 บาท รถยนต์ 50 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 10 บาท)  หรือ ซื้อบัตร พิเศษ เพื่อเข้ามาถ่ายภาพประกวดราคาบัตร  200  บาท  สำหรับผู้ใหญ่  1  คน  พร้อมรถ  1  คัน  (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)  สามารถใช้บัตรได้ตลอดโครงการ  สิ้นสุดการใช้บัตรในวันที่ส่งภาพเข้าประกวดวันสุดท้าย  (วันที่  15  กันยายน  2555)

 

        3.วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยวงเล็บที่มุมซองว่า  โครงการประกวดภาพถ่าย  “เที่ยวสวนสัตว์สงขลาอย่างสุนทรีย์”  ได้ที่  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์  สวนสัตว์สงขลา  189  หมู่ที่  5  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000  หมายเลขโทรศัพท์    0-7459-8555

หมายเหตุ  ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง  วันที่  15  กันยายน  2555  หากส่งไปรษณีย์ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

        4.ระยะเวลาในการส่งภาพเข้าประกวด

ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่  20  มิถุนายน  2555  จนถึงวันที่  15  กันยายน  2555

 

* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  0-7459-8555  และ facebook (Songkhla zoo) หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.songkhlazoo.com (กลุ่มข่าว) *

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร