• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศจัดหาผู้ดำเนินการรถพ่วง ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ครั้งที่ ๒

ด้วยองค์การสวนสัตว์ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาผู้ดำเนินการกิจการรถพ่วง ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อให้บริการกับผู้เที่ยวชมสวนสัตว์  โดยมีข้อแนะนำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร