• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

สวนสัตว์ขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑๕ เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อาคารสำนักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุและยานพาหนะ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สวนสัตว์ขอนแก่นอาคารสำนักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุและยานพาหนะ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.khonkaenzoo.com เว็บไซต์ www.zoothailand.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๖-๔๕๕๖๓๔๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร