• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารห้องปฏิบัติงานหมีแพนด้า (ครั้งที่ 2)

สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาห้องปฏิบัติงานหมีแพนด้า (ครั้งที่ 2)

จำนวน 1 รายการ วงเงิน 727,100.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนใจซื้อเอกสารได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ในเวลา 08.30 - 16.30 น.

รายละเอียดดังเอกสารแนบต่อไปนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร