• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารห้องปฏิบัติงานหมีแพนด้า

สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารห้องปฏิบัติงานหมีแพนด้า จำนวน 1 รายการ

วงเงิน 727,100.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนใจซื้อแบบได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาท) ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

เวลา 08.30 - 16.30 น.

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร