• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคาเช่ารถยนต์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวความประสงค์จะสอบราคาเช่ารถยนต์ เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์ฯ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน ๑ คัน ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร