• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางน้ำที่ประทับ รัชกาลที่ 5

สวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศาลากลางน้ำที่ประทับรักาลที่ 5 พร้อมกูมิทัศน์ ราคากลาง 1,999,009.69 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์) โดยมีกำหนดจำหน่ายซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - 9 มีนาคม 2557 ในราคาซองละ 900.- บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน)
ขอเชิญท่านที่สนใจสามารถซื้อซองได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองอำนวยการ สวนสัตว์ดุสิต ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2281-2000 ต่อ 137, 138 และ www. zoothailand.org

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร