• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการศึกษาแนวคิดในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการภายในสวนสัตว์ฯลฯ

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการศึกษาแนวคิดในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการภายในสวนสัตว์พร้อมทั้งจัดทำห้องสุขาอเนกประสงค์ เป็นอาคารตัวอย่างการออกแบบห้องสุขาแบบสากล (Universal Design) จำนวน 1 หลัง  ณ สวนสัตว์ขอนแก่น งบประมาณ 1,000,000.-บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร