• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลน

องค์การสวนสัตว์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลน (Absorbance Microplate Reader)จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้งานวิจัยสำนักอนุรักษ์ วิจัย และการศึกษา ณ ศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร