• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องส่งและรับสัญญาณวิทยุพร้อมระบบประมวลผลฯ

องค์การสวนสัตว์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องส่งและรับสัญญาณวิทยุพร้อมระบบประมวลผล เครื่องบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลก และสายรัดโพลิเอสเตอร์เคลือบเทปล่อน จำนวน 3 รายการ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร