• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง

องค์การสวนสัตว์ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ใช้งาน

ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์ กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาเช่า 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร