• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศเชิญชวนว่าจ้างออกแบบปรับปรุงสถานที่จัดแสดงนกกระเรียนโลก โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

สวนสัตว์นครราชสีมา มีความประสงค์ ประกาศเชิญชวนว่าจ้างออกแบบปรับปรุงสถานที่จัดแสดงนกกระเรียนโลก โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด มีรายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร