• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ทรงปล่อยละมั่งสู่ป่า“อั่งเปา” ลูกละมั่งพันธุ์พม่า

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ทรงปล่อยละมั่งสู่ป่า“อั่งเปา” ลูกละมั่งพันธุ์พม่า ที่เกิดจากการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งตัวแรกของประเทศไทยและถือเป็นความสำเร็จครั้งที่สองของโลก และแม่ผู้ให้กำเนิดคืนสู่ป่าธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระครบรอบ ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
                         ละมั่ง (Rucervus eldii or Eld’s deer) สัตว์ป่าสงวน ๑ ใน ๑๕ ชนิด ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช ๒๕๓๕ มีสถานภาพ เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ปัจจุบันประเทศไทยมีละมั่งสองสายพันธุ์ คือ ละมั่งสายพันธุ์ไทย (Siamese Eld’s deer; R.e.siamensis) และละมั่งสายพันธุ์พม่า (Thamin Eld’s deer; R.e.thamin) ซึ่งได้เคยสูญพันธุ์ ไปแล้วจากธรรมชาติของประเทศไทยแล้ว แต่ยังเพาะเลี้ยงในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสวนสัตว์ขององค์การสวนสัตว์ โดยเป็นพันธุ์ไทยประมาณ ๕๐ ตัว และพันธุ์พม่าประมาณ ๘๐๐ ตัว
                          คณะทำงานเพื่อการอนุรักษ์ละมั่งโดยความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการปล่อยละมั่งสู่ป่า “อั่งเปา” ลูกละมั่งพันธุ์พม่า ที่เกิดจากการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งตัวแรกของประเทศไทยและถือเป็นความสำเร็จครั้งที่สองของโลก และแม่ผู้ให้กำเนิดคืนสู่ป่าธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระครบรอบ ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการก่อกำเนิดลูกสัตว์พันธุ์ดีที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่สูงแล้วมีความแข็งแรงจนสามารถนำปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติได้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร