• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ มณฑลท้องสนามหลวง ภายในงานมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหลวงพระราชทานมาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการบูชา และยังมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกมากมาย และขอเชิญชวนประชาชนตั้งโต๊ะหมู่บูชา ประดับธงพุทธชยันตี หรือธงพระพุทธศาสนา หน้าอาคารบ้านเรือน พร้อมทั้งแต่งกายชุดปฏิบัติธรรมสีขาว เข้าวัดทำบุญรักษาศีล ตลอดระยะเวลาสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ฉลองพุทธยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หรือในวันวิสาขบูชา ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.buddhajayanti.net/

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร