• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดวีดิทัศน์สั้นเฉลิมพระเกียรติรวมใจไทยเป็นหนึ่ง

ด้วยวุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาและส่งเสริมมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ได้จัดโครงการประกวดวีดิทัศน์สั้นเฉลิมพระเกียรติรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๖๒ ปี บรมราชาภิเษก ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในหัวข้อ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" บอกรักพ่อในแบบของคุณ ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.รวมใจไทยเป็นหนึ่ง.com/

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร