• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์ออสเตรเลีย สวนสัตว์ขอนแก่น

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์ออสเตรเลีย

สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร