• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

มหาสงกรานต์ สรงน้ำคชสาร สวนสัตว์สงขลา

สงกรานต์นี้ ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันปีใหม่ไทย  และสนุกสนานตระการตากับกิจกรรมต่างๆที่ทางสวนสัตว์สงขลาจัดขึ้นในวันที่ ๑๒-๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ภายใต้ชื่อกิจกรรม  ”มหาสงกรานต์ สรงน้ำคชสาร”  อาทิ ชุมนุมสัตว์ป่า อาบน้ำช้าง จัดซุ้มมหาสงกรานต์สรงน้ำคชสาร และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับช้าง ณ บริเวณส่วนจัดแสดงช้าง  พร้อม สนุกสาน” กับขบวนกลองยาวที่จะมาสร้างความ ครึกครื้น” กับกิจกรรม ”มหาสงกรานต์  สรงน้ำคชสาร” และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สวนสัตว์สงขลาให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมดีๆ  คือ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สรงน้ำพระพุทธรูป มอบดอกไม้ให้ผู้สูงอายุ  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ

 

ไม่พลาด!! กิจกรรมหลากหลายความสนุกเหล่านี้  ที่สวนสัตว์สงขลาสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร ๐-๗๔๕๙-๘๕๕๕ , ๐-๗๔๕๙–๘๘๓๘    และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.songkhlazoo.com  หรือ facebook  (Songkhla zoo)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร