• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์นครราสีมา ประกาศร่าง TOR งานปรับปรุงสถานที่จัดแสดงแมวน้ำ และเพนกวิน ประจำปี 2557

สวนสัตว์โคราช เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

เยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ (Zoo Volunteer) รุ่นที่ 4

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว สำหรับกิจกรรมดีดี โครงการเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ (Zoo Volunteer)  รับสมัครเยาวชนระดับชั้น ม.4 – ม.5 หรือ ปวช. ปี่ที่ 1 – ปีที่ 2 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มีใจในงานบริการ รักสัตว์และสวนสัตว์  เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 23 มีนาคม 2555

นายบัญญัติ  อินทร์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา  แจ้งข่าวดีและเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชนที่ศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.4 – ม.5  มีใจรักสัตว์และสวนสัตว์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก  สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์และสร้างกลุ่มองค์กร เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของสวนสัตว์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพัฒนาเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน   ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 27 มีนาคม 2555   เยาวชนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน 20 คน จะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมสัมมนา สวนสัตว์นครราชสีมา

น้อง ๆ เยาวชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา 044 – 934648, 044-934607, 086-4685897 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน    หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.koratzoo.com

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร