• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

การจัดประชุมเชิงปฏฺบัติการ เรื่อง "เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 3" วันที่ 5-10 มีนาคม 2555 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

สำนักอนุรักษ์ วิจัย และการศึกษา องค์การสวนสัตว์ มีกำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 3 ” ในระหว่างวันที่ 5-10 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทย พร้อมทั้งยังเป็นการเพิ่มองค์ความรู้และทักษะต่างๆ ให้กับบุคลากรภายในองค์การสวนสัตว์ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย และยังช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรและมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทั้งในและต่างประเทศต่อไป ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 2011-2020 ด้วย

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

 

กำหนดการประชุม

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร