• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ TOT WiFi@Zoo ระหว่างองค์การสวนสัตว์ กับ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

องค์การสวนสัตว์ จะได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "TOT WiFi@Zoo" และเริ่มต้นเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป  ในวันเสาร์ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ส่วนจัดแสดงยีราฟ ประตูราชวิถี สวนสัตว์ดุสิต โดยมีนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เป็นประธานในพิธ๊
 
กำหนดการแถลงข่าว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
องค์การสวนสัตว์ และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ณ ส่วนจัดแสดงยีราฟ ประตูราชวิถี สวนสัตว์ดุสิตวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔
 
กำหนดการ
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.              - ลงทะเบียนผู้ร่วมงานและสื่อมวลชน
๐๙.๐๐ น.                         - ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)  ถึงบริเวณพิธี
๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น.            - พิธีกรกล่าวต้อนรับและเชิญชม การแสดงของ “Kenya Boy”
๐๙.๐๕ – ๐๙.๑๐ น.            - พิธีกรเชิญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ (นายภิมุข สิมะโรจน์) กล่าวรายงาน
๐๙.๑๐ – ๐๙.๑๕ น.           - พิธีกรเชิญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด  (ดร.อานนท์ ทับเที่ยง) กล่าวรายงาน
๐๙.๑๕ – ๐๙.๒๐ น.             - ขบวนสัตว์แสนรู้นำขบวนด้วยชาวป่าเคนย่า ถือบันทึกข้อตกลง (MOU) ขนาดใหญ่ พร้อมดารารับเชิญถือปากกาสำหรับลงนามบันทึกข้อ                                       ตกลง ขึ้นมาบนเวที
๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๕ น.            - พิธีกรเชิญผู้ร่วมลงนามทั้งสองฝ่ายขึ้นบนเวที (ดารารับเชิญมอบปากกาให้ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงทั้ง ๒ ท่าน)
- พิธีกรเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เชิญบนเวที พร้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือโครงการ “TOT WiFi @ ZOO”
๐๙.๓๕ – ๐๙.๔๕ น.             - พิธีกรเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  กล่าวแสดงความยินดี
๐๙.๔๕ – ๐๙.๕๐ น.             - ช้างแสนรู้นำกระเช้าของที่ระลึกมอบแก่นายกรัฐมนตรี
๐๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ น.             - พิธีกรเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทำพิธีเปิดงาน พร้อมปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน และเยี่ยมชมสวนสัตว์ (เดินบนสะพานลอยฟ้า จากส่วนแสดงยีราฟถึงส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัส หรือตามอัธยาศัยของท่านนายกรัฐมนตรี)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร