• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สัตวแพทย์ไทยผลิตลูกละมั่งหลอดแก้วตัวแรกของโลกสำเร็จ

วันที่ 28 พฤศจิกายน นายภิมุข สิมะโรจน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ แถลงข่าวพร้อมคณะวิจัยเรื่องการประสบความสำเร็จในการผลิตลูกละมั่งหลอดแก้วตัวแรกของโลก ว่า องค์การสวนสัตว์ได้บรรลุภารกิจสำคัญด้านการอนุรักษ์ วิจัยและขยายพันธุ์สัตว์ป่า ทั้งนี้ต้องการให้สังคมรู้ว่า การเอาสัตว์ป่ามาอยู่ในสวนสัตว์ไม่ใช่เอามาขังอย่างเดียว แต่ต้องวิจัย ต่อยอดขยายพันธุ์ เพื่อจะปล่อยสัตว์ชนิดดังกล่าวคืนสู่ธรรมชาติได้ด้วย ในวันนี้องค์การสวนสัตว์ประสบความสำเร็จในการวิจัยต่อยอดการใช้เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ขั้นสูง ในการผลิตตัวอ่อนของละมั่งพันธุ์พม่า เพื่อเป็นต้นแบบของละมั่งพันธุ์ไทย ด้วยวิธีปฏิสนธิภายนอกร่างกาย หรือผลิตตัวอ่อนหลอดแก้ว แล้วเอาตัวอ่อนดังกล่าวไปฝากไว้ที่แม่ตัวรับ หรือแม่อุ้มบุญ จำนวน 8 ตัว พบว่าแม่อุ้มบุญตั้งท้อง 1 ตัว และคลอดลูกละมั่งหลอดแก้วเพศเมีย ซึ่งถือเป็นละมั่งหลอดแก้วตัวแรกของโลกเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
             นายภิมุข สิมะโจน์ กล่าวว่า ขณะนี้ลูกละมั่งหลอดแล้วอายุได้ 1 เดือนกับอีก 10 วัน มีสุขภาพแข็งแรงมาก โดยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้ทำหนังสือถึงสำนักพระราชวัง กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระบรมราชานุญาตถวายละมั่งหลอดแก้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคล ที่พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาในปีนี้ด้วย
             ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ของละมั่งในประเทศไทยเวลานี้ ละมั่งพันธุ์ไทยเหลือแต่ในสวนสัตว์เท่านั้น ในธรรมชาติแทบจะไม่มีเหลือแล้ว แม้ว่าก่อนหน้านี้ ทางองค์การสวนสัตว์ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จะร่วมมือกันปล่อยละมั่งพันธุ์พม่านี้คืนสู่ป่าธรรมชาติที่เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าห้วยขาแข้งไปประมาณ 70 ตัว แต่ปัจจุบันตรวจสอบพบว่า ละมั่งเหล่านั้นเหลือประมาณ 10 กว่าตัวเท่านั้น เพราะส่วนใหญ่มีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง วิ่งหนีเสือไม่ทัน ตกเป็นอาหารเสือเกือบหมด ก่อนที่จะสืบพันธุ์ขยายลูกหลานต่อไปได้
             สำหรับทีมวิจัยขององค์การสวนสัตว์ที่ร่วมกันทำงานจนประสบความสำเร็จได้ ละมั่งหลอดแก้วตัวแรกของโลกครั้งนี้ประกอบด้วย นำโดย น.สพ.สุเมธ กมลนรนาถ , น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ และสพ.ญ.ดร.อัมพิกา ทองภักดี ทีมงานสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และ ความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ได้แก่ ผศ.น.สพ.ดร.ธีรวัฒน์ ธาราศานิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , อ.น.สพ.ดร.สิทธวีร์ ทองทิพย์ศิริเดช คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Dr. Debra Berg สถาบัน Ag Research ประเทศนิวซีแลนด์ และ Dr. Pierre Comizzoli จาก Smithsonian Conservation Biology Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร