• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ทีมงานนักวิจัยจากองค์การสวนสัตว์ได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมเผยแพร่ผลงาน ในงานประชุมวิชาการ

The Joint symposium of Thai and Japanese Societies for Animal Reproduction

ครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นครั้งสำคัญโดยความร่วมมือ ระหว่าง

  • ชมรมวิทยาการสืบพันธุ์ในสัตว์แห่งประเทศไทย (Thai Society for Animal Reproduction) หรือ TSAR
  • ชมรมวิทยาการสืบพันธุ์ในสัตว์แห่งประเทศญี่ปุ่น
  • ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เพื่องานประชุมวิชาการสัตวแพทย์ด้านระบบสืบพันธุ์ สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า หรือปศุสัตว์ ในวันที่ 29 และ 30 กันยายน 2554 
ณ ห้องสาธิต ตึก 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ทีมงานนักวิจัยจากองค์การสวนสัตว์ได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมเผยแพร่ผลงาน ในงานประชุมวิชาการ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร