• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

2011 SEAZA ANNUAL CONFERRENCE

ในนามของ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรามีความภูมิใจที่จะประกาศให้ทราบว่า การประชุม SEAZA ครั้งที่ 19 ประจำปี 2011 นี้จะถูกจัดขึ้นที่ พัทยา (ประเทศไทย) ตั้งแต่วัน

จันทร์ ที่12 - วันพุธที่ 14 กันยายน 2554

รูปแบบของงานในครั้งนี้ คือ "Reintroduced Endangered Species in SEAZA"

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุม โดยอ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์

http://www.zoothailand.org/seaza2011/

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร