• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

งานตัดสินประกวดภาพวาดระบายสีในหัวข้อ “อนุรักษ์สัตว์ป่ารักษาต้นไม้” ชิงถ้วนประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

(๖ ก.ย. ๕๔) ๑๓.๓๐ น. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สี และเครื่องเขียนเฟเบอร์-คาสเทลล์ ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานตัดสินประกวดภาพวาดระบายสีในหัวข้อ “อนุรักษ์สัตว์ป่ารักษาต้นไม้” ชิงถ้วนประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ มีเด็กและเยาวชนร่วมวาดภาพส่งประกวดเป็นจำนวนมาก โดยมีอาจารย์สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร อาจารย์ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ นายชูเกียรติ โตกมลธรรม ผู้จัดการแผนกอุปโภคบริโภค บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) นายประยุทธ นาวาเจริญ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ร่วมกันตัดสินภาพวาดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "สวนสัตว์ในจินตนาการของฉัน"

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร