• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สามพันธมิตรแท็คทีมพลังอาสาทำดีให้น้อง มอบโต๊ะเก้าอี้หลินปิง พร้อมบำเพ็ญประโยชน์ คิกออฟโรงเรียนวัดหนองอ่างทอง

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด  และบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด ได้ทำพิธีส่งมอบโต๊ะเก้าอี้กระดาษรีไซเคิลซึ่งอยู่ในโครงการ "ไปรษณีย์บัตรเพื่อน้อง" ให้แก่โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง จ.สระบุรี พร้อมทั้งร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดโรงเรียน เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนนึงของการคืนกำไรกลับสู่สังคมในด้านการขยาย โอกาสการ เข้าถึงอุปกรณ์การเรียนและส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทย

โดยมีผู้บริหารของทั้งสามหน่วยงาน ได้แก่ นายประยุทธ์ นาวาเจริญ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ คุณพรพิมล มฤคทัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสาร องค์กร เอสซีจี และ คุณ เธียรทิพย์ ไชยชิด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมด้วยพนักงานจากทั้งสามหน่วยงาน เข้าร่วมในพิธีนี้  

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร