• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

พิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ "โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์” ณ สวนสัตว์นครราชสีมา และ อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น – อุดรธานี

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเงินแก่ สวนสัตว์นครราชสีมา

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเงินแก่ อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร