• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

องค์การสวนสัตว์จับมือบริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำCSRเพื่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้สัตว์ป่าและธรรมชาติ ภายในสวนสัตว์ ทั้ง ๖ แห่ง

องค์การสวนสัตว์จับมือบริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด  จัดทำCSRเพื่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้สัตว์ป่าและธรรมชาติ

ภายในสวนสัตว์ ทั้ง ๖ แห่ง

 

 

วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ สวนสัตว์ดุสิต นายประยุทธ นาวาเจริญ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ จับมือ นายไพฑูรย์ ศิริ
ผู้จัดการใหญ่กลุ่มผลิตภัณฑ์พร้อมเครื่องดื่ม บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เปฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จัดคืนกำไรให้กับสังคม โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาส จากโรงเรียนภาครัฐทั่วประเทศไทย ได้เข้ามาเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติของสัตว์ป่า
และสิ่งแวดล้อมในสวนสัตว์ดุสิต / สวนสัตว์เปิดเขาเขียว / สวนสัตว์เชียงใหม่ / สวนสัตว์นครราชสีมา / สวนสัตว์สงขลา
และอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น – อุดรธานี ตามโครงการ “โอวัลตินร่วมส่งเสริมเด็กไทยเรียนรู้ธรรมชาติที่สวนสัตว์ทั่วประเทศ”
จำนวน ๒๐,๐๐๐ คน โดยสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนและเด็กผู้ด้อยโอกาส
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสนับสนุนให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้กับธรรมชาติของสัตว์ป่าจากสถานที่จริง
ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีด้านการอนุรักษ์ ให้กับเยาวชนเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้มีจิตใจที่อ่อนโยนและมีเมตตาต่อสัตว์
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ นอกเหนือจากเป็นการประชาสัมพันธ์
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติแล้ว ทางหน่วยงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและสร้างจิตสำนึก ให้เยาวชนรักษ์สัตว์
รักษ์สิ่งแวดล้อม และนำไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ในที่สุด

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร