• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

"ลูกพาแม่เที่ยว" ฟรี! สวนสัตว์สงขลา ใน วันแม่แห่งชาติ และเปิดตัวกิจกรรมการแสดงความสามารถของสัตว์รูปแบบใหม่

นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา กล่าวว่า วันแม่แห่งชาติ สวนสัตว์สงขลา ให้สิทธิพิเศษกับ “แม่” ทุกท่าน กับกิจกรรม “ลูกพาแม่เที่ยว” ฟรีค่าบัตรผ่านประตูสำหรับแม่ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เท่านั้น เพื่อสร้างความผูกพัน และสนับสนุนให้ลูก ๆ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญยิ่งของผู้ที่เป็นแม่ และในวันเดียวกันนี้สวนสัตว์ฯ ได้มีพิธีเปิด Survival of wildlife (การแสดงความสามารถของสัตว์รูปแบบใหม่) ท่านจะได้พบกับสัตว์นานา ชนิด ได้แก่ หมูป่า นาก หมีขอ นกออก นกเหยี่ยว เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำคัญยิ่งเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาในวันคล้ายพระราชสมภพในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ภายในสวนสัตว์ฯ ได้มีการจัดซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมลงนามถวายพระพร และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๒๐๐ ต้น และบำรุงรักษาต้นไม้ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ สวนสัตว์สงขลา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร