• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

Songkhla Zoo Mountain Bike ครั้งที่ 2

สวนสัตว์สงขลา  ร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดสงขลา  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดสงขลา  กำหนดการแข่งขันจักยานเสือภูเขา  Songkhla Zoo Mountain Bike  ครั้งที่ 2  ในวันอาทิตย์ที่  31  กรกฎาคม  2554  ระหว่างเวลา  08.30 น. - 15.00 น.  ณ สวนสัตว์สงขลา

นายเฉลิมวุฒิ  เกษตรสมบูรณ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา  รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา  กล่าวว่า  การจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา  Songkhla Zoo

Maountain Bike ครั้งที่ 2  เป็นการเพิ่มศักยภาพในการใช้พื้นที่และมีพื้นที่รองรับกิจกรรมของสวนสัตว์สงขลาเพิ่มขึ้น  รวมทั้งยังเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจด้าน กิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา  และส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยการเล่นกีฬาออกกำลังกาย

ทั้งนี้ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น  3  ประเภทด้วยกันคือ  การแข่งขัน จักรยานเสือภูเขา  ประเภทแข่งขัน A , B และ C  โดยประเภท A และ C  ชิงถ้วยและใบประกาศ  อันดับที่ 1-5  ส่วน ประเภท B  ชิงถ้วยและใบประกาศอับดับที่ 1-7  กำหนดรับสมัครขึ้นในวันอาทิตย์ที่  31  กรกฎาคม  2554  ซึ่งประเภท A  ค่าสมัคร  350  บาท  ประเภท B  ค่าสมัคร  350  บาท  และประเภท C  ค่าสมัคร  200  บาท  พร้อมกันนี้ทาง ผู้จัดการแข่งขันได้มีการกำหนดตารางการแข่งขัน  โดยประเภท A  แข่งขันเวลา  12.00 น.  ประเภท B  แข่งขันเวลา  11.00 น.  และประเภท C  แข่งขันเวลา  10.00 น.  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สวนสัตว์สงขลา  โทรศัพท์  0-7459-8555  และ  08-6498-1447  หรือทางเว็บไซต์  www.songkhlazoo.com

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
File คำอธิบาย File size
099.jpg   116 Kb
 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร