• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สนับสนุนโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สนับสนุนโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554
คุณ ปรเมศร์ ไกรฤกษ์ หัวหน้ากองอาวุโส กองกิจการสังคม2 ฝ่ายกิจการสังคม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์โดย นายธนภัทร พงษ์ภมร ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร